Logo
Wave
Wave
Path
IMG 20230129 150034 IMG 20230129 150030
Rímskokatolícka kostol sv. Ladislava

Rímskokatolícka kostol sv. Ladislava

Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava je jednoloďová pôvodne baroková stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1678. Zásadnou prestavbou v duchu moderny prešiel v roku 1937, keď bola k starej lodi kolmo pristavaná nová loď. Pôvodné polygonálne presbytérium sa tak stalo bočnou kaplnkou. V interiéri sa nachádza barokovoklasicistický oltár z druhej polovice 18. storočia.Fasády barokovej časti sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami, moderná loď má rovné okná so skosenými šambránami. Veža pochádzajúca z pôvodnej stavby je členená lizénovými rámami, nárožným kvádrovaním a ukončená korunnou rímsou a ihlancovou helmicou.

Svätý Ladislav - (Nitra, 29. júla 1095) uhorský kráľ od roku 1077 a chorvátsky kráľ od roku 1091 až do svojej smrti. Pripisuje sa mu upevnenie ochrany súkromného vlastníctva, okupácia Chorvátska (1091) a svätorečenie prvých uhorských svätých. On sám bol kanonizovaný v roku 1192 a pre svoju výnimočnú postavu je nazývaný „Božím športovcom“.

O živote svätého Ladislava: Po smrti kráľa Bélu I. (jeho otca) vojvodovia Géza a Ladislav uznali za právoplatného kráľa svojho bratranca Salamona, s ktorým mali v nasledujúcom desaťročí dobrý vzťah. Vzťah sa zhoršil a kniežatá sa vzbúrili proti Salamonovi. Trón získal Géza, ale Salamon naďalej vládol v západnej pohraničnej oblasti krajiny. V tom čase bol Ladislav Gézovým hlavným poradcom.

IMG 20230129 150117
IMG 20230129 150122

Po Gézovej smrti sa jeho prívrženci postavili na stranu Ladislava a urobili ho kráľom. Salamonsa vzdal trónu, no napriek tomu sa snažil získať korunu späť. Kvôli tomu ho Ladislav uväznil, a o dva roky neskôr bol prepustený pri príležitosti jeho kanonizácie. Po sérii občianskych sporov musel Ladislavobnoviť verejnú bezpečnosť, pričom krádeže a lúpeže potrestal zmrzačením alebo smrťou. Legendy ho predstavujú ako dobrotivého rytiera-kráľa, ako stelesnenie rytierskeho ideálu neskorého rytierstva. Je patrónom mnohých kostolov.

- Jeho nástup na trón: Géza zomrel, svetskí a cirkevní hodnostári na strane Gézu a Ladislava, podporovaní pápežom, zvolili Ladislava za vládcu krajiny - napriek tomu, že Géza zanechal ako dedičov z prvého manželstva dvoch maloletých synov, princa Kálmána a princa Álmosa. Podľa predpokladov bol korunovaný dvakrát: prvýkrát gréckou korunou a druhýkrát, keď boli od Salamona vrátené uhorské korunovačné odznaky. Podľa legiend je tiež možné, že nebol vôbeckorunovaný, keďže „túžil po nebeskej korune“.

Zaujímavosti:

-Prvé roky života žil na poľskej pôde, kam sa jeho otec presťahoval v roku 1030 po tom, čo bol vyhnaný z Uhorska. Podľa prvého poľského kronikára Gallusa Anonyma sa takmer stal Poliakom, keďže prijal poľské zvyky. Aj jeho meno je slovanského pôvodu: Ladislav, maďarská verzia je László.

- Ladislav bol Gézovým hlavným poradcom. Ladislav presvedčil Gézu, aby postavil kostol vo Vácotte, kde bolo prorokované ich víťazstvo. Keď bratia hľadali vhodné miesto pre kostol, podľa legendy sa objavil veľký jeleň s množstvom horiacich sviec na rohoch. Zjavenie jeleňa bolo vnímané ako nebeské znamenie.Na mieste zjavenia bola postavená kaplnka a potom bazilika, ktorej patrónkou sa stala Panna Mária. László tu podľa vôle pochoval svojho brata.

Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.