Logo
Wave
Wave
Path
Boritókép Négyzet borítókép
Logo 1

Meliorat.io-PaedDr. Ildikó Kásaová

Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva a reedukácie

Meliorat.io-PaedDr. Ildikó Kásaová

Good heart
Starostlivosť o zdravie a krásu
Book
Vzdelanie

Miesto prevádzky :

Mierová 5523,

929 01 Dunajská Streda

IČO: 33940142
DIČ: 1028270221

V auguste 2023 si Meliorat.io, Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva a reedukácie našlo nový domov v srdci Žitného ostrova, aby pomáhalo a podporovalo deti so špeciálnymi výchovnými potrebami a ich rodiny. Vďaka sídlu centra v Dunajskej Strede môžeme poskytovať adekvátnu odbornú starostlivosť v troch krajoch (Trnava, Nitra a Bratislava). Vďaka našim centrám v Dunajskej Strede a v Bratislave môžeme zabezpečiť komplexný rozvoj detí so špeciálnymi výchovnými potrebami, na dvoch miestach. Tento komplexný rozvoj zahŕňa iniciáciu reči, logopédiu a rozvoj komunikačných schopností, rozvoj pohybu - senzomotorický tréning, ako aj rozvoj kognitívnych a sociálnych schopností.

Ďalšie služby, ktoré ponúkame:

Logopedická starostlivosť:

 • individuálna logopédia - terapia pri oneskorenom vývine hlasu, reči a jazyka, náprava rečových vád a porúch jazykovej komunikácie, terapia poruchy prehĺtania, hravé rečovo-iniciačné sedenie, logopedická diagnostika - v rámci logopedickej starostlivosti realizujeme základné vyšetrenie a skríning rečového a jazykového vývinu detí, ktoré dovŕšili 5. rok života. Skríningový proces skúma tri hlavné oblasti: tvorbu zvukov, jazykový vývoj a prípravu na učenie sa čítať a písať.

Špeciálne pedagogické sedenia:

 • komplexný individuálny vývoj – s prvkami ABA terapie
 • diagnostika porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia)
 • liečba porúch učenia a problémov s učením
 • komplexné špeciálnopedagogické vyšetrenie alebo posúdenie zdravotného stavu

Psychologické sedenia:

 • meranie schopností a zručností (IQ, pozornosť, školská zrelosť, ADHD, ADD), diagnostika autizmu – ADOS
 • riešenie problémov so správaním a duševných problémov (ťažko zvládateľné deti)
 • poradenstvo v oblasti výchovy
 • rodičovská terapia
 • podporná rodičovská skupina

Rozvoj pohybu:

 • cvičenie TSMT (individuálna, skupinová),
 • Longitudinálna Komplexná dignostika,
 • Kulcsárovej pohybová terapia,
 • kaskádová metóda
 • program bilaterálnej integrácie

Je naším srdcovým záujmom, aby špeciálne deti dostávali individuálne vzdelávanie, výchovu a rozvoj podľa veku, schopností, vedomostí a to za pomoci našich odborníkov.

Galéria

Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.