Logo
Wave
Wave
Path
IMG 20220215 131725 IMG 20220215 131725
Vodný mlyn-pešia trasa

Vodný mlyn-pešia trasa

Malom 1460x540

Kultúrna technická pamiatka, vodný mlyn v Dunajskom Klátove, sa nachádza na brehu Klátovského ramena Malého Dunaja a je zapísaná v katastri obce Dunajský Klátov, okres Dunajská Streda. Je typickým príkladom spodkového mlyna.

Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v roku 1920. Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Postavením nového mostu v päťdesiatych rokoch bola voda odvedená od vodného kolesa, a niet divu, že bolo úplne zruinované.

V druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia bol mlyn odkúpený štátom a objekt a celé okolie bolo vyhlásené za štátom chránené územie. Začala sa stavebno-technická rekonštrukcia objektu. Pre verejnosť bol mlyn sprístupnený 21.augusta 1987. Vodný mlyn je súčasťou Žitnoostrovného múzea Dunajská Streda. V súčasnosti je v správe obce Dunajský Klátov. V budove mlynu sa nachádza stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením.

V roku 2016 bola prevedená komplexná rekonštrukcia celého objektu a bola vybudovaná výhliadková plošina na protiľahlom brehu Klátovského ramena. Projekt rekonštrukcie bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky.

Spodkové mlyny s veľkým lopatkovým kolesom a mlynicou na brehu boli v našom regióne dosť zriedkavé, a predsa práve z tohto druhu sa podarilo jeden zachrániť v Dunajskom Klátove. Na rozdiel od ostatných vodných mlynov v regióne je mlynica murovaná, len koleso a hnacia časť sú umiestnené v drevenej prístavbe. Vďaka tejto prestavbe sa mlyn ako jediný v celom okrese zachoval ako technické zariadenie.

IMG 20220215 131751
5

Pre verejnosť bol mlyn sprístupnený 21.augusta 1987 a v súčasnosti je využívaný ako muzeálny exponát. Mlyn je dlhodobo využívaný na expozičné účely Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede, ktoré takto prezentuje jeho výnimočné hodnoty, ako aj mlynársku tradíciu regiónu.

Po ukončení prevádzky vodný mlyn začal chátrať najmä dôsledkom postavenia mostu v päťdesiatych rokoch, čím bola voda odvedená od vodného kolesa. Pôvodne tok Klátovského ramena prehradzovala kolová hať, ktorá usmerňovala a urýchľovala prúd vody na koleso. Nefunkčnosť vodného kolesa neumožnila údržbu technického vybavenia. K tomu sa pridali dôsledky vysokých vodných stavov a povodní a potreba záchrany mlyna pre nasledujúce pokolenia bola stále aktuálnejšia. Obec v r. 2014 v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre a v umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva“ podala projekt na obnovu a rekonštrukcia vodného mlyna, ktorý bol v r. 2015 prijatý.

V rámci realizácie projektu komplexnej obnovy mlyna roku 2016 prebehla rekonštrukcia interiéru aj exteriéru vrátane novej strechy budovy mlyna. Obnovilo sa mlynské koleso, jeho oporná časť a k nemu patriace ozubené koleso. Taktiež boli spevnené brehy, vybudovala sa nová ohrada, prebehla komplexná úprava okolitého terénu. Na protiľahlom brehu Klátovského ramena oproti mlynu bolo vybudované mólo – vyhliadková plošina. Pre verejnosť bol mlyn znovu sprístupnený 7. mája 2016.

Návšteva vodného mlyna v Dunajskom Klátove je zážitkom nielen pre milovníkov historických zaujímavostí či technických pamiatok, ale aj pre nadšencov prírody Klátovského ramena - územia s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov.

1676303327917
Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.