Logo
Wave
Wave
Path
FB IMG 1636439624840 FB IMG 1636439624840
Klátovské rameno

Klátovské rameno

FB IMG 1636439614724

Klátovské rameno je pravostranný prítok Malého Dunaja a taktiež rovnomenná národná prírodná rezervácia i územie európskeho významu.

Klátovské rameno nemá prameň ani sa neodčleňuje od iného toku, vyviera zo spodných vôd za obcou Orechová Potôň - Lúky, vďaka čomu sa vyznačuje vysokým stupňom čistoty. Tok prechádza katastrálnym územím obcí Dolná Potôň, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Vydrany, Veľké Blahovo a Dolné a Horné Topoľníky. Na hornom úseku nemá Klátovské rameno súvislú vodnú hladinu, je tvorené len jazierkami s bohatým brehovým porastom. Svoju charakteristickú podobu získava až pri osade Csótfa. Hĺbka vody v ramene sa pohybuje od niekoľkých centimetrov až do 5 m.

Fauna:

V Klátovskom ramene a jeho okolí žijú viaceré vzácne a chránené živočíšne druhy : kunka červenobruchá, vydra riečna, roháč obyčajný, lopatka dúhová, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá.

Z ďalších druhov rýb možno spomenúť šťuku severná, ostrieža riečneho, karasa obyčajného, ploticu obyčajnú, mieň obyčajný a všetky tri druhy našich jalcov.

Klátovské rameno obývajú rôzne druhy obojživeľníkov ako skokan rapotavý, skokan zelený, skokan štíhly, rosnička zelená a ropucha zelená.

Bol tu zaznamenaný výskyt asi 80 druhov vtáctva, z toho 70 tu priamo hniezdi. Z druhov viažúcich sa k vode a mokradiam možno spomenúť labuť veľkú, volavku popolavú, lysku čiernu, bociana bieleho, bučiačika moriarneho, rybárika obyčajného. V krovinách lužných lesov žije penica čiernohlavá aj vzácnejšia penica jarabá. V lužných lesoch hniezdi z menej bežných druhov dravcov napríklad včelár lesný.Výskumom sa zdokumentovalo 102 druhov chrobákov, z ktorých druh rodu Dorytomus bol opísaný ako nový, na svete dosiaľ neznámy druh.Z vážok je v oblasti monitorovaná klinovka žltonohá.V rezervácii bolo zistených 32 druhov vodných mäkkýšov; je to druhá druhovo najbohatšia lokalita na Podunajskej nížine.

Flóra

Leknica žltá

Hlavnými drevinami rastúcimi v okolí ramena sú topoľ čierny, topoľ biely, vŕba krehká, vŕba biela, jaseň štíhly a jelša lepkavá. Bohato zastúpené sú tiež kroviny, hlavne hlohy, plamienok plotný, svíb krvavý, bršlen európsky a brečtan popínavý.

Z vodného rastlinstva treba spomenúť predovšetkým tieto: truskavec obyčajný, lekno biele, leknica žltá, vodomor kanadský a stolístok praslenatý, pálka širokolistá.

FB IMG 1636439624840
Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.