Logo
Wave
Wave
Path
DSC 2282 DSC 2282 480x480
Vrakúň erb

Obec Vrakúň

Obec Vrakúň

Adresa:

Námestie sv. Štefana 474/1
930 25 Vrakúň

IČO: 00305821

Starosta:

Placeholder
PaedDr. Štefan Fazekas
Path
Obec-info
Služby
Verejné budovy
Zaujímavosti
Kontakt
Podujatia


Pre milovníkov faktov zopár zaujímavých informácií. Vrakúň sa nachádza v srdci Žitného ostrova s počtom obyvateľov 2470. Dnešnú podobu dostala obec v roku 1940 spojením usadlostí Nyék (Nekyje na Ostrove) a Várkony (Vrakúň), takže dejiny obce majú dve línie. Vrakúň je veľmi stará usadlosť, ktorej stopy siahajú až do obdobia AVAROV. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1015. Vrakúň bola rodovým sídlom Amadeovcov, ktorí tu údajne mali aj hradný kaštieľ a zemepánmi sa stali v roku 1787. V 16. storočí dostala obec mestské výsady. Na začiatku 19. storočia tu mal vychýrenú bažantnicu a chov rožného statku Tadeáš Amade, neskôr majetky prevzala rodina Schmertzigovcov, ktorá ich okolo roku 1900 predala Matyášovi Pfeiferovi z Ikvy – ten tu postavil pálenicu a parný mlyn.

Rodina Amadeovcov pochádza z rodu Guth-Keled. Jej priamym predkom je Amadeov syn Lothard, ktorý z milosti kráľa v roku 1264 dostal gabčíkovské panstvo patriace Bratislavskému hradu. Ďalšími významnými členmi rodu boli napr. zástupca palatína Štefan, hradný kapitán Óváru a Budína, jeho syn Peter, hradný kapitán Óváru a Višegrádu, ten višegrádsky hrad v roku 1544 po hrdinskom boji odovzdal Turkom, podžupani Štefan a Lenard boli v roku 1622 povýšení na barónov a neskôr Tadeáš a jeho deti boli povýšení do grófskeho stavu. Hlavný kráľovský dôverník Antal zomrel v roku 1835. Posledný mužský člen rodu, tajný kráľovský radca Tadeáš zomrel v 1845. Barónovi Emilovi Üchtritzovi porodila Dominika Amade syna, ktorý bol pod menom Cehtritz-Amade povýšený do grófskeho stavu. V rodine sú registrovaní aj dvaja básnici, z ktorých známejší je ten mladší, plným menom „Barón László Amade z Vrakúňa”. László Amade, prvý maďarský básnik, ktorého piesne zľudoveli a spievajú sa doteraz sa narodil v Gabčíkove(Bős). Tento zemepán a básnik začal študovať u viedenských jezuitov, potom v Trnave a nakoniec v rokoch 1724-1725 na univerzite v Grazi sa stal magistrom filozofie. V roku 1727 sa stal pážaťom ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho v Prešporku. Ako husársky kapitán sa zúčastnil výpravy do Lombardie v rokoch 1734-1736. V roku 1750 sa vzdáva vojenskej kariéry a stáva sa poradcom kráľovskej dvornej komory a v roku 1751 sa stáva komorníkom zlatého kľúča.

Najzaujímavejšou pamiatkou horného Žitného ostrova je františkánsky kláštor v Svätom Antone (Báč), kde podľa legendy v roku 1715 Panne Márii na oltárnom obraze vytryskli z očí slzy. O tomto jave a o zázračných uzdraveniach jestvuje aj viacero neskorších zmienok. Žitný ostrov oplýva ďalšími, najmä architektonickými zvláštnosťami, ako sú kaštiele a múzeá, ale najväčšou turistickou atrakciou je cyklotrasa po korune dunajskej hrádze, ktorou sa dostanete z Viedne cez Gabčíkovo a Sap až do Budapešti. Pre vodákov poskytujú neopakovateľné zážitky tajuplné zákutia Malého Dunaja. Stačí nasadnúť do kanoe alebo kajaku a nechať sa unášať pokojnými vodami, pričom môžeme obdivovať faunu a flóru pobrežných lužných lesov. Ak sa návštevník na výlete unaví, môže sa osviežiť v termálnych vodách kúpalísk v Topoľníkoch, Dunajskej Strede a Veľkom Mederi.

Hodnotnou stavebnou pamiatkou obce je kaštieľ. Zrejme niekde v jeho blízkosti stálo niekdajšie rodové sídlo Amadeovcov. Medzi ľuďmi sa vraví, že to bol opevnený hradný kaštieľ na skorších renesančných základoch, ale mohla to byť aj jednoduchšia kúria. Keďže v 15. storočí Amadeovci svoje rodové sídlo presťahovali na gabčíkovský vodný hrad, budova počas storočí schátrala, ale ešte Matej Bel sa o nej zmieňuje ako o jestvujúcej. Existenciu rozsiahlej stavby dokladajú aj staršie stavebné súčasti dnešného kaštieľa, ktorý bol postavený v luiséznom štýle v roku 1904 Matyášom Pfeiferom z Ikvy. V roku 1935 statok s kaštieľom kúpil advokát József Belkó so spoločníkmi. Užívali ho do roku 1948. V roku 1955 bol v budove kaštieľa zriadený domov dôchodcov. Kaštieľ tvorí prízemná budova v tvare U s krátkymi bočnými krídlami. Hospodárske budovy boli postavené koncom 18. storočia a v čase výstavby kaštieľa dostali rovnaké priečelie. Okolo kaštieľa, hlavne na jeho južnej strane, sa rozprestiera menší anglický park.

K pôvodnému koloritu Žitného ostrova neodmysliteľne patrilo množstvo vodných mlynov. Dnes si pôvodné vodné mlyny ako technické pamiatky môžeme pozrieť v Jahodnej, Jelke a Tomášikove. V Žitnoostrovskom múzeu v Žltom kaštieli v Dunajskej Strede sa v národopisnej expozícii nachádzajú exponáty týkajúce sa ryžovania zlata. Prostredníctvom tejto romantickej, no o to ťažšej činnosti však na Žitnom ostrove nik nezbohatol.

Pôvodní obyvatelia Žitného ostrova sa zaoberali najmä rybolovom. Najdôležitejším úlovkom bývala Viza, ktorá sem migrovala až z Čierneho mora. Na viedenskom trhu mávali žitnoostrovskí rybári vlastný stánok. Územie okrem toho oplýva bohatstvom vtáčích druhov, spomeňme aspoň tie najvzácnejšie – Dropa veľkého a Orliaka morského. Charakteristické pre toto územie je aj množstvo drobnej diviny, čo vytvára dobré podmienky na rozvoj poľovníctva.

Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.