Logo
Wave
Wave
Path
Trstice 1 Trstice 2
Logo

Obec Trstice

Obec Trstice

Adresa:

Obecný úrad

925 42 Trstice

IČO: 00306258

Starosta:

Kacz Eva starostka obce Trstice
Mgr. Eva Kaczová
Path
Obec-info
Služby
Verejné budovy
Zaujímavosti
Kontakt
Podujatia


Obec Trstice leží na Západnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej nížiny. Na západnej strane dediny tečie Malý Dunaj, kým na severe a na východe Čierna Voda. Históriu obce vo veľkej miere ovplyvňovali okolotečúce rieky a močiare, ktoré na jednej strane ochraňovali a poskytovali potravu, na druhej strane však zapríčinili časté povodne a tým ohrozovali život obyvateľstva a spôsobili veľké škody. Z hľadiska administratívneho rozdelenia obec patrí do Galantského okresu. Jej rozloha meria 2668,5 ha. Podľa sčítania ľudu z roku 1991 má 3765 obyvateľov, z čoho maďarskej národností je 3588, teda 95,6 % obyvateľov. Z hľadiska vierovyznania prevažnú väčšinu (96%) obyvateľov tvoria rímsko-katolíci. Najstaršia nám známa listina, ktorá sa zaoberá osídlením Trstíc pochádza z roku 1608. V tejto listine jeho názov sa spomína ako Nagy Szegh. Pomenovanie Nádszeg sa objaví v 18. storočí. Podľa Mateja Béla jej názov možno odvodiť od trstia, ktorého tu bolo na okolí veľmi veľa. Dedina patrila do Šintavského panstva. V roku 1608 Szaniszló Thurzó, zemepán Šintav-ského panstva povolil novousadlíkom v obci Nagyszeg, aby polia, lesy, rybníky, lúky a iné pôžitky voľne užívali, nielen oni, ale aj ich potomkovia, za čo mali zaplatiť každý rok na sviatok sv. Michala 160 zlatých. Výsady, ktoré dostali Trstičania v roku 1608 boli veľmi výhodné a mali za následok, že obec sa vyvíjala dynamickejšie než ostatné obce na okolí. Už v roku 1634 tu bolo 80 domov a žilo tu približne 400 ľudí.

Od roku 1636 Šintavské panstvo znovu patrilo kráľovi a od roku 1642 definitívnymi majiteľmi sa stali Esterházyovci. V tomto čase Trstičania boli povinné zbraňou ochraňovať samotný Šintavský hrad a tento stav bol platný počas celého 17. storočia. Počas tureckých nájazdov si obec hodne vytrpela a mnohí utiekli. V 17. storočí nielen Turci, ale aj vojenské jednotky Imre Thökölyho spustošili Trstice. Aj vojenské akcie Ferenca Rákóczyho II. mali vplyv na ďalší rozvoj dediny. Podľa daňového súpisu z roku 1715 žilo v obcí 58 osôb, ktoré boli povinné platiť dane. V roku 1716 Ferenc Esterházy a obyvatelia dediny uzavreli zmluvu, v ktorej sa zdôrazňuje, že Trstice sú slobodnou dedinou a ľudia sú slobodní. Za plnenie povinností mohli voľne používať svoje domy, polia a iné pôžitky, ba mohli aj predať, alebo rozdeliť svoje majetky. V roku 1745 Kráľovská komora zriadila soľný sklad v časti obce Kőse, ktorého činnosť zanikla v polovici 19. stor. Obyvatelia sa zaoberali chovom hovädzieho dobytka, včelárstvom, pestovaním plodín, ľanu a konopy.

V roku 1785 Trstice mali 1796 obyvateľov z ktorých piati boli slobodní, ostatné sú uvedení medzi poddanými. Na čele obce stál richtár a prísažní. V roku 1864 bolo v Trsticiach 1917 obyvateľov a 330 domov. Z obyvateľov piati patrili medzi veľkostatkárov. Obecná krónika spomína najmä tkáčsky priemysel, ako rozšírené priemyselne odvetvie v 19. storočí. V roku 1900 v Trsticiach žilo už 2398 osôb. Sľubný rozvoj prerušili vojenské udalosti I. svetovej vojny. Smutné vojnové udalosti nie len citovo ale aj ekonomicky negatívne pôsobili na občanov a zvýšili chudobu. V medzivojnovom období (1918-1938) v obci prežívali veľký rozvoj. Obraz dediny vo veľkej miere ovplyvnil katolický kostol, ktorý postavili na začiatku storočia a v 30-tych rokoch postavená budova školy. V druhej polovici 30-tych rokov bola postavená nová, samostatná pošta, organizovali obecnú políciu. Od roku 1927 existuje pravidelná autobusová doprava medzi Trsticami a Galantou. Počet obyvateľov sa zvýšilo o 15%.

Ťažké roky druhej svetovej vojny si vyžiadali okrem malej finančnej straty aj 158 ľudských životov. Po druhej svetovej vojne vyhlásením košického vládneho programu v osude Maďarov na Slovensku došlo k zmene. Zatvorili školy, zrušili časopisy, zastavili dôchodky a vyhlásili skonfiškáciu majetkov. 19. novembra 1946 sa začala deportácia obyvateľstva do Čiech a Maďarska. V tom istom čase sa začalo presídľovanie Slovákov z Maďarska na Slovensko. Podľa údajov z júna 1948 v Trsticiach bývalo 118 presídlencov z Maďarska. Po februári 1948, po prevzatí moci komunistami boli zastavené deportácie a začali rokovať o návrate deportantov z Čiech. Prvá skupina došla z Čiech 15. februára 1949. Spolu 24 rodín, 93 osôb, 18. decembra 1949 aj v Trsticiach založili národný výbor. Ako štátny orgán riadil spoločenský, politický a kultúrny život dediny až do roku 1990. 2. mája 1949 založili JRD so 63 členmi. Po novembri 1989 obciam vrátili samosprávu.

V súčasnosti obec riadi 11 členná samospráva. Starostkou obce je Eva Kaczová, zástupcom starostu Árpád Borka. Hlavným programom obecnej samosprávy je rozvoj infraštruktúry dediny a dokončenie doteraz nerealizovaných investícií. Dokončila sa plynofikácia, vybudovali sa telekomunikačné a komunikačné systémy a čistička odpadovej vody. Spoločensko-hospodárske zmeny umožnili rozvoj súkromného podnikania. Spolu 161 súkromných podnikateľov obce pracuje v oblasti priemyslu, obchodu a poľnohospodárstva.

Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.