Logo
Wave
Wave
Path
IMG 20220829 1119021 1460x540 IMG 20220829 1119021 480x480
Topoľníky erb

Obec Topoľníky

Obec Topoľníky

Adresa:

Hlavná ulica 126
930 11 Topoľníky

IČO: 00305740
DIČ: 2021002181

Starosta:

Starosta
Bc. Bacsó László
Path
Obec-info
Služby
Verejné budovy
Zaujímavosti
Kontakt


Horné Topoľníky vznikli v chotári Topoľníky na pozemku, ktorý v 13. storočí kráľ Belo IV. daroval bratislavskej kapitule a prepoštovi. Ladislav IV. v r. 1277 spomenuté darovanie potvrdil. V najstarších prameňoch sa obec po prvýkrát spomína v r. 1451. Zemepáni tu mali veľmi výnosné miesto, na ktorom sa lovili vyzy. V 16. storočí si obec prenajali šľachtické rodiny, v 17. storočí Pálffyovci. V r. 1553 bolo v obci 7 port, v r. 1720 tu bol mlyn a 29 daňovníkov. V roku 1828 mala obec 138 domov a 989 obyvateľov. Za prvej ČSR mala obec poľnohospodársky charakter a v novembri 1938 bola tiež pripojená k Maďarsku.

Pôvodným povolaním tunajšieho obyvateľstva bolo rybárstvo a poľovníctvo. Neskôr ich vystriedalo poľnohospodárstvo a chov dobytka. Po Budíne a Komárne boli Topoľníky tretím najväčším miestom, kde sa lovili vyzy. Odtiaľto vozili ryby nasolené v sudoch do Varšavy, Kyjeva, Moskvy, Viedne, Prahy, dokonca i do Paríža. Tento druh ryby pre jej vynikajúce mäso nazývali rybou kráľov, pre jej veľkosť kráľom rýb.

Najväčší exemplár ulovený v tomto okolí vážil 11 q. Písomné záznamy o obci sa v čase 2. svetovej vojny stratili. Archívny výskum sa začal v r. 1974.

Dolní Ňáražd patril kedysi rodine Aghovcov, neskôr iným zemepánom, r. 1553 Serédyovcom a Méryovcom, časť panstvu Sv. Jur, časť panstvu Malinovo-Eberhard. Od r. 1796 sa obec vyvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým a mečovým právom ako sídlo správy jedného z dištriktov panstva Sv. Jur. V polovici 18. storočia sa stala strediskom samostatného panstva Alsónyárasd (Dolní Ňáražd), ku ktorému patrili Dolné Saliby, Trhová Hradská, Horný Štál a iné dediny. V roku 1720 mala 23 domov; v roku 1828 už 99 domov a 716 obyvateľov. Vo zväzku o Prešporskej (Bratislavskej) župe, ktorý vyšiel v edícii Župy a mestá v Uhorska (Magyarország vármegyéi és városai) redigovanej Samu Borovskym na prelome storočia sa uvádza:

“Na základe listín dal arcibiskup Tomáš už v r. 1193 povolenie na stavbu kaplnky. V roku 1434 je v obci zaznamenaná rodina grófov z Fraknó (dnešný Forchtenstein), ktorí svoje majetky odovzdali biskupovi Klementovi. V roku 1647 sú majiteľmi obce Pálffyovci. Gróf Ján Pálffy st. má tu dodnes najväčšie majetky a starú zemiansku kúriu, v ktorej sa uchovávajú zaujímavé umelecké poklady. V druhej polovici minulého storočia bol v obci aj pivovar a tunajšie dobytčie trhy boli známe v širokom okolí. V roku 1849 sa v chotári obce odohrali dve menšie vojenské bitky, na počesť ktorých dali pri príležitosti tisíceho výročia uhorského štátu postaviť pamätník. Obec bola kedysi dôležitou zastávkou cestujúcich na trase z Pešti do Prešporka. Účastníci Uhorského snemu, cestujúci do Bratislavy, sa vždy zastavili a prenocovali v miestnom hostinci. Nocoval tu viackrát Lajos Kossuth a Ferenc Deák. V súvislosti so vznikom obce tunajšie ľudové tradície nadväzujú na to, že obec založilo sedem rodín: Mikóczyovci, Csölleovci, Nagyovci, Szalayovci, Váradyovci, Tóthovci a Szabóovci, ktorí údajne boli mlynári a rybári a boli aj tunajšími prvými obyvateľmi. Dedina je sídlom obvodného notariátu. Má vlastnú poštu a telegraf, najbližšia železničná stanica je Horný Štál-Topoľníky.”

Navštívte nás!


Návštevník odkiaľkoľvek príde do obce Topoľníky, vidí obec ohraničenú z každej strany vodou. Viac ako 900 ročná obec očakáva každého s početnými pozoruhodnosťami, bohatým kultúrnym životom a rôznymi možnosťami na športovanie. Navštívte nás!

Asi 3 km východne od osady sa nachádza rameno Tőkés, resp. sútok Malého Dunaja. Voda, ako aj pre Žitný ostrov charakteristické tienisté vŕby a topole lákajú človeka na povznášajúce, zdravotné prechádzky. Dve bitky, ktoré sa odohrali v chotári obce v januári a v júni 1849, ako aj veľké historické momenty pripomínajú pomníky umiestnené v obci, ktoré upútajú pozornosť rovnako aj domácich, ako aj návštevníkov. Troška času pri ceste umiestnených krížoch, sakrálnych sochách, kaplnke a kostole duševne napĺňa prítomných.

11 dôvodov, prečo sa oplatí navštíviť Topoľníky:

 • malebná krajina
 • mnoho pozoruhodností
 • historický pohľad von
 • rôzne možnosti na šport
 • ihriská na európskej úrovni
 • cyklistické cesty
 • podujatia na zosilnenie identity, zachovanie dedičstva, gastronomické a kultúrne podujatia
 • rôzne služby
 • liečebný účinok termálnej vody
 • reštaurácie, cukrárne
 • príjemní ľudia.
Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.