Logo
Wave
Wave
Path
PC Mobil
Crest2

Obec Janíky

Obec Janíky

Adresa:

Obecný úrad Janíky
Janíky 406
930 39

IČO: 00305481

Starosta:

Kampány 1
Lajos Berner
Path
Obec-info
Verejné budovy
Zaujímavosti
Kontakt
Podujatia


„Tento kraj je našou vlasťou, kam naše oči dovidia. Ostrov víly Ilony je krajinou našich predkov. Tu nás vítajú hroby našich matiek, rodiny, priateľov a zosnulých predkov. Toto je krajina nasiaknutá krvou a potom. Spustošili tu Tatári, Turci, cholera, mor, povodeň, sucho i požiar. Brali našich otcov na bojiská, aby chránili cudzie záujmy, rodiny odvliekli do cudzích krajín.“

Margit Gutléber - bývalá starostka obce Janíky ✍️

História 📖

Dolné Janíky, malá maďarská obec v Hornej časti Žitného ostrova. Prvá písomná zmienka o tejto obci je z roku 1287, kedy sa spomína aj ako Januk.

Horné Janíky, malá maďarská obec v Žitnom ostrove. Od pradávna obývané miesto, vedľa ktorého sa nachádzajú pohanské valy a mohyly, v ktorých sa našli keltské urny a iné nádoby.

Zaujímavosti z minulosti 🌟

  • Obec Janíky mala dedinského sudcu, ktorý konal nasledovne: Potrestal tých, ktorí nosili oheň, sviečky, sviece, horiace fajky z jedného domu do druhého, tých, ktorí si nečistili komíny, neudržiavali v poriadku studne, tých, ktorí zostali na ulici po večernom zvonení, ktorí obchodovali počas bohoslužby, ktorí sa opili, ktorí pracovali v nedeľu a vo sviatok.

  • Obec zamestnávala nočného strážnika, čiže „baktera“, ktorý musel každú hodinu obchádzať dedinu.
  • Školy uverejnené v mennom zozname vydanom v roku 1895 už spomínajú rímskokatolícku školu v Horných Janíkoch. (presný rok vytvorenia neznámy).

  • V roku 1914 vypukla 1. svetová vojna, kedy povolávací rozkaz dostali aj branci z Janíkov, z ktorých mnohí boli po povolávaní ešte viac nadšení, lebo nevedeli, čo táto hrozná vojna znamená.

  • Škola Dolné Janíky bola založená v roku 1929. Zastupiteľstvo obce Dolné Janíky sa rozhodlo postaviť novú školu, pretože v obci ešte škola nebola a deti museli študovať v susednej obci Zlaté Klasy, kam chodili 2 km pešo.
  • V apríli 1945 bola horná časť Žitného ostrova vrátane Janíkov opäť súčasťou Československa. Maďarskí učitelia boli prepustení zo zamestnania.

  • Na základe dekrétu prezidenta republiky Eduarda Beneša bolo deportovaných do Českej republiky 34 osôb z Dolných Janíkov a 68 z Horných Janíkov. Napokon prisídlili 12 slovenských rodín.

  • V poslednom desaťročí 19. storočia si miestni historici a archeológovia všimli v katastri obce Janíky výrazné 5-6 metrov vysoké „reliéfne“ pohrebisko, kde sa v nasledujúcich desaťročiach nachádzali predmety z keltského obdobia. Z vykopaných zásypov sa našli: archeologické nálezy, zbrane, šperky, spálené nádoby. Nálezy z dvoch odkrytých zásypov prezrádzali, že nálezy z mohyly Janíkov patria do českej kultúry tzv. vo vykopaných hroboch sa našla bohatá keramika a bronzové artefakty (bronzová dýka, kopija, ihlica a pod.). Našlo sa niekoľko veľkých hrbolčekov, chronických (kužeľovitých) vrchnákov, krásne zdobené misy a niekoľko rôznych fragmentov nádob. Tie svedčia o tom, že v tomto období patrila do oblasti východnej halštatskej kultúry aj oblasť západného Slovenska. Archeologické nálezy objavené v lokalite Janíky dnes obohacujú súčasnú zbierku Slovenského národného múzea.

Zdroj: Mit hagytak ránk a századok? Fejezetek Jányok történelméből (Presinszky Lajos)

Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Ste Offline`

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.